top of page

12. 2. 2020 4. C v jihlavské nemocnici na pracovištích onkologie a paliativní péče

Aktualizováno: 14. 2. 202017 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

3D tisk

1 Comment


Dne 12.2.2020 se třída 4. C zúčastnila odborné exkurze na onkologickém pracovišti Nemocnice Jihlava. Žákyním byla vysvětlena specifika onkologie, jako vědní disciplíny, především radiační terapie, uplatnění a význam paliativní péče. Odbornou exkurzi vedli vysoce erudovaní pracovníci z řad sester se specializací, radiační terapeut, a také přednosta onkologického oddělení, kterým patří samozřejmě srdečné poděkování. Žákyně byly seznámeny s nejnovějšími statistikami výskytu onkologických onemocnění nádorů mužů a žen. Nepsaným cílem exkurze bylo uvědomění si preventivních opatření každého jedince v péči o své zdraví, vcítění se do obtíží, komplikací, které onkologickou léčbu doprovázejí. V neposlední řadě pak nezastupitelná přítomnost nejbližších rodinných příslušníků. Zapsala: Mgr. Tereza Bartáková

Like
bottom of page