top of page

Projekt - Učíme se ze života pro život

Škola je zapojena do projektu IKAPII - Učíme se ze života pro život; Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364. Projekt je zaměřen na budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků. Využitím inovativních nástrojů se výuka stává zajímavější a efektivnější, žáci se aktivně zapojují a sami hledají řešení problému, případně diskutují a vyměňují si názory v rámci zadaného úkolu. V rámci projektu škola pořídila nebo ještě pořídí řadu moderních učebních pomůcek, které umožní zkvalitnění současné výuky.17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page