Střední škola

Máš zájem studovat některý z našich oborů?

Všechny potřebné informace najdeš právě tady.

Informace k zahájení šk. roku 2020-21 I Přijímací řízení I Maturita

AGROPODNIKÁNÍ
41-41-M/01
zaměření: PROVOZ A SLUŽBY
 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • studenti získají pro své budoucí povolání poznatky z odborných předmětů včetně nových poznatků precizního zemědělství

 • v rámci studia bude kladen důraz na výuku odborných předmětů, které by měli studenti využít po ukončení studia jak zemědělském provozu, službách, ale i ostatních odvětvích hospodářství. Absolventi mohou dále studovat na vysoké škole, samostatně podnikat, pracovat jako technici v zemědělské prvovýrobě a službách, jako pracovníci provozních úseků zpracovatelského průmyslu, poradci organizací a podnikatelů pro zemědělství, pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků, odborní pracovníci údržby krajiny a rozvoje regionu
  a mnoho dalších uplatnění i např. ve státní správě na úsecích tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

 • výuka odborných předmětů a praxe probíhá v moderně vybavených učebnách školy, praxi a odborná cvičení vykonávají studenti ve školních závodech a smluvních organizacích

 • studenti získají oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T a B v rámci učebních osnov zdarma, zájemci
  o řidičskou skupinu C, BE a A za zvýhodněnou cenu

 • studenti mají možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, složit zkoušku z myslivosti opravňující k výkonu práva myslivosti v mysliveckých spolcích, zkoušku základního výcviku jezdců, absolvovat kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a inseminační kurz

AGROPODNIKÁNÍ
41-41-M/01
zaměření: SPECIÁLNÍ A ZÁJMOVÉ CHOVY
 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • studenti získají pro své budoucí povolání poznatky z odborných zemědělských a veterinárních předmětů.

 • v rámci studia bude kladen důraz na výuku odborných předmětů, zejména Chov zvířat, Speciální chovy, Zájmové chovy, Anatomie a fyziologie zvířat, Veterinární péče, Zoohygiena a prevence chorob zvířat, Reprodukce zvířat a Výživa a dietetika zvířat.

 • výuka odborných předmětů a praxe probíhá v moderně vybavených učebnách školy, praxi a odborná cvičení vykonávají studenti ve školních závodech a smluvních organizacích

 • studenti získají oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T a B v rámci učebních osnov zdarma, zájemci o řidičskou skupinu C za zvýhodněnou cenu

 • studenti mají možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, složit zkoušku z myslivosti opravňující k výkonu práva myslivosti v mysliveckých spolcích, zkoušku základního výcviku jezdců, absolvovat kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a inseminační kurz

 • V rámci odborné praxe si žáci budou soustavně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci, která jim pomůže se lépe prosadit na trhu práce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2020/21

počet přijímaných: 30

způsob podání přihlášky ke studiu: osobně nebo poštou


Adresa:

VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Přijímací řízení a hodnotící kritéria.

Praktické informace, které se budou hodit :)

 

 
 
VETERINÁŘSTVÍ
43-41-M/01
 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • cílem vzdělání oboru je příprava studentů na činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče

 • součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B, za příplatek i skupinu T, případně C

 • studenti absolvují odbornou a učební praxi ve školním areálu, na bývalém školním statku a ve vybraných pracovištích zabývajících se veterinární péčí

 • absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, ucházet se o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách

 • studenti mají možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, složit zkoušku z myslivosti opravňující k výkonu práva myslivosti, zkoušku základního výcviku jezdců, absolvovat inseminační kurz a případně i kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2020/21

počet přijímaných: 30

způsob podání přihlášky ke studiu: osobně nebo poštou


Adresa:

VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Přijímací řízení a hodnotící kritéria.

Praktické informace, které se budou hodit :)

 
PRAKTICKÁ SESTRA
53-41-M/03
 • od 1.9.2018 1. ročník (dříve Zdravotnický asistent)

 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • připravuje studenty k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, který poskytuje péči dospělým a dětem, pracuje samostatně v rozsahu kompetencí stanovených zákonem

 • součástí výuky je odborná praxe realizovaná na školních odděleních nemocnice v Třebíči a v dalších zařízeních ambulantní a ústavní péče

 • studentům se v průběhu studia nabízí možnost zapojit se do několika projektů školy, absolvovat odborné stáže v zahraničí – Slovensko, Německo, Slovinsko, mohou si vybrat akce z další bohaté mimoškolní činnosti

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2020/21

počet přijímaných: 60

způsob podání přihlášky ke studiu: osobně nebo poštou


Adresa:

VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Přijímací řízení a hodnotící kritéria.

Praktické informace, které se budou hodit :)

 

Přihlášení pro studenty a učitele

BAKALÁŘI

ROZVRH HODIN

JÍDELNÍ LÍSTEK

OFFICE 365

Kontaktujte nás

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Tel: +420 568 610 101

Email: info@szstrebic.cz

 • VOŠ a SŠVZZ Třebíč

©2020 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč