top of page

Střední škola

Máš zájem studovat některý z našich oborů?
Všechny potřebné informace najdeš právě tady.
Návod na použití Bakalářů (nejen) pro rodiče I Přijímací řízení I Maturita

AGROPODNIKÁNÍ
41-41-M/01
zaměření: PROVOZ A SLUŽBY
 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • studenti získají pro své budoucí povolání poznatky z odborných předmětů včetně nových poznatků precizního zemědělství

 • v rámci studia bude kladen důraz na výuku odborných předmětů, které by měli studenti využít po ukončení studia jak zemědělském provozu, službách, ale i ostatních odvětvích hospodářství. Absolventi mohou dále studovat na vysoké škole, samostatně podnikat, pracovat jako technici v zemědělské prvovýrobě a službách, jako pracovníci provozních úseků zpracovatelského průmyslu, poradci organizací a podnikatelů pro zemědělství, pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků, odborní pracovníci údržby krajiny a rozvoje regionu
  a mnoho dalších uplatnění i např. ve státní správě na úsecích tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

 • výuka odborných předmětů a praxe probíhá v moderně vybavených učebnách školy, praxi a odborná cvičení vykonávají studenti ve školních závodech a smluvních organizacích

 • studenti získají oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T a B v rámci učebních osnov zdarma

 • studenti mají možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, složit zkoušku z myslivosti opravňující k výkonu práva myslivosti v mysliveckých spolcích, zkoušku základního výcviku jezdců, absolvovat kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a inseminační kurz

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2024/25

počet přijímaných: 30

Všechny informace k přijímacímu řízení najdete ZDE.

Praktické informace, které se budou hodit :)

AGROPODNIKÁNÍ
VETERINÁŘSTVÍ
43-41-M/01
 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • cílem vzdělání oboru je příprava studentů na činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče

 • součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B, za příplatek i skupinu T

 • studenti absolvují odbornou a učební praxi ve školním areálu, na bývalém školním statku a ve vybraných pracovištích zabývajících se veterinární péčí

 • absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, ucházet se o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách

 • studenti mají možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, složit zkoušku z myslivosti opravňující k výkonu práva myslivosti,, absolvovat inseminační kurz a případně i kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2024/25

počet přijímaných: 30

Všechny informace k přijímacímu řízení najdete ZDE.

Praktické informace, které se budou hodit :)

VETERINÁŘSTVÍ
PRAKTICKÁ SESTRA
53-41-M/03
 • od 1.9.2018 1. ročník (dříve Zdravotnický asistent)

 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • připravuje studenty k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, který poskytuje péči dospělým a dětem, pracuje samostatně v rozsahu kompetencí stanovených zákonem

 • součástí výuky je odborná praxe realizovaná na školních odděleních nemocnice v Třebíči a v dalších zařízeních ambulantní a ústavní péče

 • studentům se v průběhu studia nabízí možnost zapojit se do několika projektů školy, absolvovat odborné stáže v zahraničí – Slovensko, Německo, Slovinsko, mohou si vybrat akce z další bohaté mimoškolní činnosti

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2024/25

počet přijímaných: 60

Všechny informace k přijímacímu řízení najdete ZDE.

 

Praktické informace, které se budou hodit :)

PRAKTICKÁ SESTRA
Lyceum
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
78-42-M/04
 • od 1. 9. 2024 

 • střední odborné studium zakončené maturitní zkouškou

 • vzdělávací program zdravotnického lycea poskytuje přípravu ke studiu ma lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách (např. připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky) vysokých škol a vyšších odborných škol

 • absolventi mají dobré předpoklady pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy

 

Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2024/25

počet přijímaných: 30

Všechny informace k přijímacímu řízení najdete ZDE.

 

Praktické informace, které se budou hodit :)

bottom of page