MATURITA

 

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Zdravotnický asistent

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

Podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022:

 

 

 

 

Termíny MZ 2022

 

 • Pozvánky k didaktickým testům: únor/březen 2022

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl do 31.03.2022

 • Klasifikační porada 4.r.: středa 27.04.2022 

 • Předání vysvědčení 4.r.: pátek 29.04.2022

 • Písemné práce cizí jazyk: úterý 19.04.2021

 • Písemné práce český jazyk a literatura: středa 20.04.2021

 • Didaktické testy: pondělí 02.- středa 04.05.2022

  • M: 02.05. 08:00 (135 minut)

  • AJ: 02.05. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

  • ČJL: 03.05. 08:00 (85 minut)

  • NJ: 04.05. 13:00  (110 minut: 40 + 70)

 • Předání výsledků DT 15.05.2022

 • Praktické zkoušky

  • 4.B: pondělí 09. - čtvrtek 12.05.2022

  • 4.C: pondělí 09. - čtvrtek 12.05.2022

  • 4.D: pátek 13. - pátek 20.05.2022

  • 4.A: pondělí 16. - úterý 17.05.2022

 • Ústní zkoušky

  • 4.B: středa 18. - pátek 20.05.2022

  • 4.A: pondělí 23. - úterý 24.05.2022

  • 4.C: pondělí 23. - středa 25.05.2022

  • 4.D: čtvrtek 26. - úterý 31.05.2022

 • Předání maturitního vysvědčení

 

 • Přihlášky k MZ podzim 2022 do 25.06.2022

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl do 30.06.2022, přes aplikaci

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 05.07.2022

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Didaktické testy: 01.- 10.09.2022, výsledky 10.09.

 • Profilové zkoušky: 01.- 20.09.2022

 

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Mobilní aplikace SCIO testy k maturitě, zdarma

 

Mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.