MATURITA

 

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Zdravotnický asistent

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

Podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022:

 

 

 

 

Informace MZ 2022 Podzim

 

 • Žáci registrovaní ve Výsledkovém portálu žáka v Cermat se znovu registrovat nemusí

 • Podání přihlášek k MZ podzim 2022 do 27.06.2022

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJL do 30.06.2022, přes aplikaci

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 05.07.2022 - na školní email žáka

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Maturitní témata, způsoby a kritéria hodnocení zkoušek viz výše

 • Didaktické testy:

  • Pozvánky žáci obdrží během 15.8.2022 na školní email. Didaktické testy se konají na OAHŠ Třebíč!

  • ČJL: 1.9.2022 8:30

  • NEJ: 2.9.2022 8:30

  • ANJ: 2.9.2022 12:00

  • Výsledky 10.9.2022

 • Profilové zkoušky: žáci se dostaví ke zkoušce min. 30 minut před přípravou na zkoušku dle rozpisu, nemusí být přítomni na zahájení​

 • Praktická MZ:

  • 4.C: pondělí 29.8. 6:00, Nemocnice Třebíč

  • 4.A: úterý 30.8.2022 8:00, přístavba školy (žák P105, zkoušení P106)

  • Pokyny: viz MZ jaro 2022 

 • Písemná práce MZ:

  • ANJ 4.A: středa 7.9.2022 13:00, přístavba školy

  • ČJL 4.C: středa 7.9.2022 13:00, přístavba školy

  • NEJ 4.D: středa 7.9.2022 13:00, přístavba školy

  • Pokyny:

   • Vhodné oblečení - společenské, elegantní, decentní (v přístavbě bývá chladněji - vhodný svršek)

   • Sebou pouze psací potřeby a povolené pomůcky

   • Psací potřeby

   • 2x modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu

   • vhodná propisovací tužka píše při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná

   • Povolené pomůcky

   • Překladový slovník pro CJ - nesmí obsahovat ukázky vzorových prací a žádné  vlastní vpisky

   • Pravidla českého pravopisu pro ČJL - nesmí obsahovat kapitolu o slohu a žádné  vlastní vpisky

   • Zkouška bude zahájena úvodní administrací - je nutné přijít do školy/třídy zavčas!

   • Žáci tašky a batohy dají na pokyn vyučujícího k tabuli

   • Využívání mobilních telefonů, chytrých hodinek a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno

   • Mobilní telefon musí být úplně vypnutý (nestačí ztišit vyzvánění)

   • Hodnoceny budou pouze texty zapsané v záznamovém archu

   • Psát ČITELNĚ, nečitelný text nebude hodnocen

   • Při psaní rozlišovat velká a malá písmena

   • Bude-li chtít někdo dobrovolně ukončit zkoušku před vypršením časového limitu, odevzdá záznamový arch a testový sešit a odchází z učebny 

 • Ústní MZ:

  • 4.C: čtvrtek 8.9.2022 od 8:00, přístavba školy

  • 4.D: čtvrtek 8.9.2022 od 13:30, přístavba školy

  • 4.B: pátek 9.9.2022 od 8:00, přístavba školy

  • 4.A: pátek 9.9.2022 od 11:00, přístavba školy

  • MZ probíhají v přístavbě: místnost pro žáky P105, zkoušení v P202

  • Profilové zkoušky: žáci se dostaví ke zkoušce min. 30 minut před přípravou na zkoušku dle rozpisu, nemusí být přítomni na zahájení

  • Vhodné oblečení - společenské, elegantní, decentní (v přístavbě bývá chladněji - vhodný svršek)

  • Občanský průkaz; jídlo, pití 

 • Maturitní vysvědčení + Europassy vyzvednou absolventi až po tisku vysvědčení z Cermat - cca za dva dny, k vyzvednutí bude v kanceláři u RAM

 

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Mobilní aplikace SCIO testy k maturitě, zdarma

 

Mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.