top of page

MATURITA

 

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Praktická sestra

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

Podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024:

 

 

 

TERMÍNY MZ 2024

Jarní zkušební období 2024

 • Přihlášky k MZ jaro 2024 do 1.12.2023

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 20.12.2023

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 2. ledna 2024

 • Pozvánky k didaktickým testům: únor/březen 2024

 • Termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem: do 31.3.2024

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJL do 31.3.2024, přes aplikaci

 • Uzavření klasifikace 2.pololetí 4.r.: do pátku 26.4.2024

 • Klasifikační porada 4.r.: pondělí 29.4.2024

 • Předání vysvědčení 4.r.: úterý 30.4.2024

 • Zkoušky:

  • Písemné práce český jazyk a literatura: čtvrtek 4.4.2024

  • Písemné práce anglický jazyk: pátek 5.4.2024

  • Didaktické testy:

   • Matematika: čtvrtek 2.5.2024, 8:00 hodin.

   • Anglický jazyk: čtvrtek 2.5.2024, 13:30 hodin.

   • Český jazyk a literatura: pátek 3.5.2024, 8:00 hodin.

   • Předání výsledků DT: 15.05.2024

  • Praktické zkoušky

   • 4.A: 16.-17.5.2024

   • 4.B: 13.-15.5.2024

   • 4.C: 14.-17.5., 21.-24.5.2024

  • Ústní zkoušky

   • 4.A: 23.-24.5.2024

   • 4.B: 20.-22.5.2024

   • 4.C: 27.-31.5.2024

  • Předání maturitního vysvědčení

   • 4.A, 4.B: úterý 28.5.2024, aula, 14:00 hodin

   • 4.C: úterý 4.6.2024, aula, 14:00 hodin

Podzimní zkušební období 2024

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.6.2024

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ ČJL do 30.6.2024, přes aplikaci

 • Termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem: do 30.6.2024

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 5.7.2024, potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 01.08.2024 (žáci registrovaní na jaře 2024 se znovu registrovat nemusí, výsledky budou zasílány automaticky)

 • Pozvánky k didaktickým testům na školní emaily: od 16.8.2024

 • Didaktické testy: 1.- 10.9.2024, na spádové škole

  • Výsledky DT: 10.9.2024

 • Profilové zkoušky: 1.- 20.9.2024, konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Mobilní aplikace SCIO testy k maturitě, zdarma

 

Mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

bottom of page