top of page

MATURITA

 

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Praktická sestra

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

Podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023:

 

 

 

TERMÍNY Podzimní zkušební období 2023

 • Termíny na Cermat - kalendář

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.06.2023.

  • Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy ZDE nebo na stránkách Cermat.

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ ČJL do 30.06.2023, přes aplikaci

  • Návod pro výběr a tisk titulů žákovského seznamu

   • Výběr provede každý žák sám, přes aplikaci - odkaz: LITERÁRNÍ VÝBĚR - Power Apps (lze používat v PC i mobilu)

  • Vysvětlivky pro používání aplikace:

   • Barvy políček, počty titulů:

    • Červená - kritérium není splněno

    • Zelená - kritérium je splněno

   • Pro odevzdání seznamu je nutné splnit kritéria - všechna políčka s počty titulů musí být ZELENÁ

   • "Vybrat titul": výběr titulů do žákovského seznamu literatury

    • Vybrat titul - potvrdit výběr fajfkou vpravo nahoře (titul se přidá do seznamu)

    • Při výběru je možné tituly filtrovat dle ročníku, dle druhu (próza, drama, poezie)

    • Tituly je možné hledat dle autora, názvu

    • Vyjmutí titulu ze seznamu: klik na titul v seznamu - a odstranit

   • "Kritéria": kritéria výběru (nutné splnit)

   • "TISK NÁHLED":

    • Po kliknutí se exportuje seznam - zobrazí se náhled před tiskem - je třeba kliknout na "TISK" - vybrat tiskárnu a vytisknout na výšku.

  • Poté lze poslat poštou nebo přinést do školy osobně.

  • V případě neodevzdání losujete ze všech školních titulů!

 • Termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem: do 30.06.2023.

  • Žáci si mohou výsledek povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

  • Přehled uznatelných jazykových zkoušek zveřejňuje MŠMT na stránkách Cermat.

  • Náhrada je možná pouze u profilové části (ústní + písemné), didaktický test ve společné části žák koná vždy.

  • Žák s žádostí předkládá úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu. Na maturitním vysvědčení je pak uvedeno „nahrazeno“ a zkouška se nepočítá do celkového hodnocení.

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 05.07.2023.

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů.

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 01.08.2023 (žáci registrovaní na jaře 2023 se znovu registrovat nemusí, výsledky budou zasílány automaticky).

 • Pozvánky k didaktickým testům na školní emaily: 16.08.2023.

 • Didaktické testy: 04.- 08.09.2023, na spádové škole.

 • Výsledky DT: 10.09.2023.

 • Profilové zkoušky:

  • Praktické MZ: 12.9.2023

  • Písemné MZ: 13.9.2023

  • Ústní MZ: 14.9.2023

 • Maturitní vysvědčení k vyzvednutí v kanceláři školy cca 2 dny po zveřejnění výsledků DT/poslední zkoušce MZ (7 - 14 hodin).

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Mobilní aplikace SCIO testy k maturitě, zdarma

 

Mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

bottom of page