MATURITA

Podzim 2021

Didaktické testy: 01.09.2021 – 02.09.2021 na spádových školách - pozvánky byly odeslány emailem

Profilová část – ústní zkoušky: 06.09. 2021 od 7:50 v přístavbě školy - pozvánky byly odeslány emailem

Více zde: Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz)

Jaro 2021

Mimořádný termín didaktických testů 07.-09.07.2021:

 • Došlo k navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů

 • Týká se jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020

 • Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny

 • Ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden

 • Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky (MZ) v řádném termínu, může v mimořádném termínu konat náhradní zkoušky formou didaktických testů

 • Ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné povinné zkoušky

 • Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021

 • Více ZDE

 • Termíny:

  • AJ: 07.07. 14:30 (110 minut: 40 + 70)

  • ČJL: 08.07. 09:00 (85 minut)

  • NJ: 09.07. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

  • M: 07.07. 09:00 (135 minut)

 • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 • Výsledky DT 19.07.2021, maturitní vysvědčení do cca dvou dnů

Doplňující informace k mimořádnému termínu. Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření dne 28. června 2021 k ochraně dýchacích cest ochrana-dychacich-cest-0604.pdf (vlada.cz).

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Tato informace byla uvedena v pozvánkách k mimořádnému termínu. I přesto upozorňujeme na nutnost mít s sebou respirátor či roušku.

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Časové trvání DT

   Český jazyk a literatura - 85 minut

   Cizí jazyk - 110 minut

   Matematika - 135 minut

Úspěšnost DT: "uspěl/neuspěl + procentuální vyjádření"

   Český jazyk a literatura - min. 44 %

   Cizí jazyk - min. 44 %

   Matematika - min. 33 %

   Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Zdravotnický asistent

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

 

Termíny MZ

MZ Jaro 2021

 • Přihlášky k MZ do 01.12.2020

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 18.12.2020

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 02. ledna 2021

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJL do 30.04.2021

 • Výuka dle aktuálního rozvrhu hodin + uzavření klasifikace do 30.04.2021

 • 03.-14.05.2021: praktické MZ + výuka dle rozvrhu (maturitní předměty, příprava k maturitě)

 • Klasifikační porada 4.r.: středa 12.05.2021

 • Předání vysvědčení 4.r.: pátek 14.05.2021

 • Praktické zkoušky

  • 4.B: 03. - 07.05.2021 (5 dnů)

  • 4.C: 03. - 07.05.2021 (5 dnů)

  • 4.A: 10. - 12.05.2021 (3 dny)

  • 4.D: 10. - 14.05.2021 (5 dnů)

 • Dny volna: 17. - 21.05.2021, samostatná příprava k MZ, možnost individuálních konzultací

 • Didaktické testy: 24.-26.05.2021

  • M: 24.05. 08:00 (135 minut)

  • AJ: 24.05. 13:30 (110 minut: 40 + 70)

  • ČJL: 25.05. 08:00 (85 minut)

  • NJ: 26.05. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 • Předání výsledků DT 07.06.2021

 • Ústní zkoušky

  • 4.B: 01. - 03.06.2021 (3 dny)

  • 4.C: 01. - 03.06.2021 (3 dny)

  • 4.A: 07. - 08.06.2021 (2 dny)

  • 4.D: 07. - 09.06.2021 (3 dny)

  • ČJL a CJ - nepovinné/volitelné (pouze letošní "prvomaturanti")​

 • Mimořádný termín didaktických testů 07.-09.07.2021:

  • Termíny:

   • AJ: 07.07. 14:30 (110 minut: 40 + 70)

   • ČJL: 08.07. 09:00 (85 minut)

   • NJ: 09.07. 13:00 (110 minut: 40 + 70)

   • M: 07.07. 09:00 (135 minut)

  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

  • Výsledky DT 19.07.2021

MZ Podzim 2021

 • Podání přihlášek do 30.07.2021

 • Didaktické testy: 01.09.2021 – 03.09.2021 na spádových školách

 • Profilová část – ústní zkoušky: 06.09. 2021 - pozvánky budou přihlášeným zaslány emailem

 

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Nová mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.