MATURITA

Jaro 2021

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Časové trvání DT

   Český jazyk a literatura - 75 minut

   Cizí jazyk - 100 minut

   Matematika - 120 minut

Úspěšnost DT: "uspěl/neuspěl + procentuální vyjádření"

   Český jazyk a literatura - min. 44 %

   Cizí jazyk - min. 44 %

   Matematika - min. 33 %

   Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Písemná práce ČJL

 • Písemná práce AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Písemná práce ČJL

 • Písemná práce AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Zdravotnický asistent

 • Písemná práce ČJL

 • Písemná práce AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Praktická zkouška

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

 

Termíny MZ

 • Přihlášky k MZ do 01.12.2020

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 18.12.2020

  • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 02. ledna 2021

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl do 31.03.2021

 • Písemná práce ČJL 01.04.2021

 • Písemná práce AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk) 02.04.2021

 • Didaktické testy 03.-07.05.2021

  • Český jazyk a literatura

  • Cizí jazyk nebo Matematika

Předání výsledků DT 14.05.2021

 • Praktické zkoušky: bude upřesněno

 • Ústní zkoušky: bude upřesněno

 

Přihlašování k MZ

Žáci 4. ročníků, přihlašování k řádnému termínu:

 • Přihlášky do 30.11.2020

  • Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny povinné zkoušky

  • Přihlášku v editovatelné podobě PDF:

   • stáhnout

   • vyplnit (pozn.: na přihlášku žák uvede školní emailovou adresu)

   • vytisknout

   • podepsat

   • naskenovat (v dostatečné kvalitě!)

   • a odevzdat přes odkaz na dotazník v třídním Teamsu - odkaz zde nahoře v liště

   • originál předat třídnímu učiteli ve škole (po skončení distanční výuky)

  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 18.12.2020

 • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

Přihlašování k opravnému/náhradnímu termínu:

 • Přihlášky musí být do školy doručené do 30.11.2020

  • Přihlášku v editovatelné podobě PDF (níže ke stažení):

   • stáhnout

   • vyplnit 

   • vytisknout

   • podepsat

   • odeslat na adresu: Mgr. Milada Brabcová, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, Žižkova 505, 67401 Třebíč

 • ​Předání výpisů z přihlášek žákům do 18.12.2020

 • Potvrzení žáka o souhlasu údajů do 5 dnů

Přihlášení pro studenty a učitele

BAKALÁŘI

ROZVRH HODIN

JÍDELNÍ LÍSTEK

OFFICE 365

Kontaktujte nás

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Tel: +420 568 610 101

Email: info@szstrebic.cz

 • VOŠ a SŠVZZ Třebíč

©2020 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč