top of page

MATURITA

 

Maturitní zkouška (MZ) se skládá ze dvou částí:

1.) Společná část (státní)

2.) Profilová část (školní)

 

1.) Společná část (státní), povinné zkoušky

Didaktické testy (DT)

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Cizí jazyk (CJ: AJ-anglický/NJ-německý) nebo Matematika (MA)

Nepovinné zkoušky (max. 2) z nabídky: Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující

 

2.) Profilová část (školní), povinné zkoušky

Agropodnikání

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Chov zvířat

  • Pěstování rostlin

Veterinářství

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Odborné veterinární předměty

  • Odborné zemědělské předměty

Praktická sestra

 • Praktická zkouška

 • Písemná práce

  • ČJL​

  • AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

 • Ústní zkoušky

  • Ústní zkouška z ČJL

  • Ústní zkouška AJ/NJ (pokud si žák vybere cizí jazyk)

  • Ošetřovatelství

  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace

Podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023:

 

 

 

TERMÍNY

 • Termíny na Cermat - kalendář

 • Přihlášky k MZ jaro 2023 do 01.12.2022

 • Předání výpisů z přihlášek žákům do 20.12.2022

 • Registrace do výsledkového portálu žáka v Cermat: od 02. ledna 2023

 • Pozvánky k didaktickým testům: únor/březen 2023

 • Odevzdání Žákovského seznamu literárních děl do 31.03.2023, přes aplikaci

 • Uzavření klasifikace do pátku 21.04.2023

 • Klasifikační porada 4.r.: středa 26.04.2023

 • Předání vysvědčení 4.r.: pátek 28.04.2023

4.A - Agropodnikání

 • Písemné práce český jazyk a literatura: úterý 18.04.2023

 • Písemné práce anglický jazyk: čtvrtek 20.04.2023

 • Didaktické testy: 2.- 5.5.2023 (konkrétní rozpis zveřejní Cermat 15.1.2023)

 • Předání výsledků DT 15.05.2023

 • Praktické zkoušky úterý 16. - středa 17.05.2023

 • Ústní zkoušky čtvrtek 25. - pátek 26.05.2023

 • Předání maturitního vysvědčení 2.6.2023, aula, čas bude upřesněn

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.06.2023

4.B - Veterinářství

 • Písemné práce český jazyk a literatura: úterý 18.04.2023

 • Písemné práce anglický jazyk: čtvrtek 20.04.2023

 • Didaktické testy: 2.- 5.5.2023 (konkrétní rozpis zveřejní Cermat 15.1.2023)

 • Předání výsledků DT 15.05.2023

 • Praktické zkoušky: úterý 09. - pondělí 15.05.2023

 • Ústní zkoušky: čtvrtek 18. - středa 24.05.2023

 • Předání maturitního vysvědčení 2.6.2023, aula, čas bude upřesněn

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.06.2023

4.C - Praktická sestra

 • Písemné práce český jazyk a literatura: úterý 18.04.2023

 • Písemné práce anglický jazyk: čtvrtek 20.04.2023

 • Didaktické testy: 2.- 5.5.2023 (konkrétní rozpis zveřejní Cermat 15.1.2023)

 • Předání výsledků DT 15.05.2023

 • Praktické zkoušky: úterý 09. - pátek 12.05.2023

 • Ústní zkoušky: pondělí 22. - středa 24.05.2023

 • Předání maturitního vysvědčení 2.6.2023, aula, čas bude upřesněn

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.06.2023

4.D - Praktická sestra

 • Písemné práce český jazyk a literatura: úterý 18.04.2023

 • Písemné práce anglický jazyk: čtvrtek 20.04.2023

 • Didaktické testy: 2.- 5.5.2023 (konkrétní rozpis zveřejní Cermat 15.1.2023)

 • Předání výsledků DT 15.05.2023

 • Praktické zkoušky: pondělí 15. - pátek 19.05.2023

 • Ústní zkoušky: čtvrtek 25. - úterý 30.05.2023

 • Předání maturitního vysvědčení 2.6.2023, aula, čas bude upřesněn

 • Přihlášky k MZ podzim 2023 do 26.06.2023

Další informace také zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Mobilní aplikace SCIO testy k maturitě, zdarma

 

Mobilní aplikace InspIS SETmobile, kde jsou k didaktické testy k procvičování

 • Elektronické verze didaktických testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka použitých při maturitní zkoušce.

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT).

 • Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

bottom of page