Přihlášení pro studenty a učitele

BAKALÁŘI

ROZVRH HODIN

JÍDELNÍ LÍSTEK

OFFICE 365

Kontaktujte nás

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Tel: +420 568 610 101

Email: info@szstrebic.cz

 • VOŠ a SŠVZZ Třebíč

©2019 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč.

Vyšší odborná škola

Máš zájem o vyšší odborné studium zakončené absolutoriem?

Všechno potřebné je právě zde.

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
53-41-N/1.

 • vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

 • absolvent získá titul diplomovaný specialista (DiS.)

 • studium připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit
  v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé 
  a děti od tří let

 • detailní charakteristika oboru

 • praktické informace, které se můžou hodit :)

INFORMACE

Přijímací řízení 
 

Kombinovaná forma

4. kolo

 • 2. října 2019 (podání přihlášek do 1. 10. 2019)

 • zahájení výuky a zápis ke studiu 3. 10. 

 • v rámci přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky

 • studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • Přihlášku ke studiu VOŠ

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení posledního ročníku SŠ
  (případně si kopie pořídíme z přinesených originálů přímo u nás ve škole) - maturitní vysvědčení lze doložit nejpozději v daném kalendářním roce, např. po podzimním termínu maturit

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:
  VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

​​

 

Přijímací řízení k přijetí
do vyššího ročníku denní formy studia

1. kolo

 • 26. června 2019 (podání přihlášek do 31. 5. 2019)

 • přijímací řízení je určené pro absolventy oborů Zdravotnický asistent/Praktická sestra, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra

Další kola přijímacího řízení upřesníme.

 

Absolventi oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra

V rámci přijímacího řízení se konají rozdílové zkoušky (obsah zkoušek)

Termíny:

14. 6. 2019 – 1. část písemné rozdílové zkoušky
Písemný test z modulů: Biochemie, Biofyzika, Genetika, Hematologie

Výsledky 1. části rozdílových zkoušek

21. 6. 2019 – 2. část písemné rozdílové zkoušky
Písemný test z modulů: Anatomie a fyziologie, První pomoc Podmínkou pro konání 2. části rozdílových zkoušek je úspěšné vykonání 1. části rozdílových zkoušek.

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • Přihlášku ke studiu VOŠ

 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (případně si kopii pořídíme z originálu přímo u nás ve škole)

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:
  VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • Přihlášku ke studiu VOŠ

 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (případně si kopii pořídíme z originálu přímo u nás ve škole)

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:
  VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

 
 
ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
63-41-N/25
 • vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

 • absolvent získá titul diplomovaný specialista (DiS.)

 • studium připravuje pro činnosti v oblasti účetnictví, finančního hospodaření a kontroly, absolventi najdou uplatnění ve státní správě, v bankovnictví, podnicích apod.

 • detailní charakteristika oboru

 • přijímací řízení pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 neprobíhá

Školní rok 2019/2020 - organizace

 

Praktické informace, které se můžou hodit :)