Vyšší odborná škola

Máš zájem o vyšší odborné studium zakončené absolutoriem?

Všechno potřebné je právě zde.

Nemocnice koridoru
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
53-41-N/1.

 • vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

 • absolvent získá titul diplomovaný specialista (DiS.)

 • studium připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit
  v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé 
  a děti od tří let

 • detailní charakteristika oboru

 • praktické informace, které se můžou hodit :)

Informace ke stipendiím pro studenty zde:

Stipendijní program Kraje Vysočina

INFORMACE

Přijímací řízení 2020/2021

 

Vyhlášení přijímacího řízení ZDE

Přijímací řízení pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 pro kombinovanou formu oboru Diplomovaná všeobecná sestra a denní formu oboru Účetnictví a finanční hospodaření neprobíhá.

Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma, přijetí do prvního ročníku

1. kolo

 • 19. června 2020 (podání přihlášek do 31. 05. 2020)

 • výsledky přijímacího řízení, 1. kolo ZDE

2. kolo

 • 24. srpna 2020 (podání přihlášek do 21. 08. 2020)

 • výsledky přijímacího řízení, 2. kolo ZDE

3. kolo

 • 29. září 2020 (podání přihlášek do 25.09.2020)

 • v rámci přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky

 • studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • Přihlášku ke studiu VOŠ

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení posledního ročníku SŠ
  (případně si kopie pořídíme z přinesených originálů přímo u nás ve škole) - maturitní vysvědčení lze doložit nejpozději v daném kalendářním roce, např. po podzimním termínu maturit

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:
  VOŠ a SŠVZZ, Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

 

Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma, přijetí do vyššího ročníku

Výsledky rozdílových zkoušek, 1.části, ze dne 5.6.2020 ZDE

2. část rozdílových zkoušek se 12.6. nekoná, všichni uchazeči v 1. části rozdílových zkoušek neprospěli

1. kolo

 • 19. června 2020 (podání přihlášek do 31.05.2020)  

 • přijímací řízení je určené pro absolventy oborů Zdravotnický asistent/Praktická sestra, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra

Více informací ZDE

Absolventi oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra:

V rámci přijímacího řízení se konají rozdílové zkoušky (obsah zkoušek)

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • „Žádost o přijetí do vyššího ročníku“, ke stažení ZDE

 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, tiskopis ke stažení ZDE

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (případně si kopii pořídíme z originálu přímo u nás ve škole)

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:

VOŠaSŠVZZ Třebíč, Žižkova 505, 67401 Třebíč

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra:

K přijímacímu řízení je třeba dodat:

 • „Žádost o přijetí do vyššího ročníku“, ke stažení ZDE

 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, tiskopis ke stažení ZDE

 • doklady o dosaženém vzdělání

 • dodat osobně nebo poslat poštou na adresu školy:

VOŠaSŠVZZ Třebíč, Žižkova 505, 67401 Třebíč

Image by Walter Otto
 

Přihlášení pro studenty a učitele

BAKALÁŘI

ROZVRH HODIN

JÍDELNÍ LÍSTEK

OFFICE 365

Kontaktujte nás

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Tel: +420 568 610 101

Email: info@szstrebic.cz

 • VOŠ a SŠVZZ Třebíč

©2020 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč