Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2022/2023

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2.kolo

 

 • Na přihlášce se vyplní pouze jedna škola.

 • Vzor přihlášky ke stažení ZDE.

 • Další kolo přijímacího řízení bude případně vyhlášeno po ukončení 2. kola přijímacího řízení - tj. 4.6.2022, zde na webových stránkách. 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 1.kolo

 

Uchazeči nepřijatí v 1. kole, kteří podali odvolání

 

U uchazečů nepřijatých v 1. kole, kteří podali odvolání, budou všichni zákonní zástupci/zletilí uchazeči během pátku 13.5.2022 telefonicky kontaktováni a informováni o výsledku odvolání - prosíme o trpělivost, nevolejte nám, děkujeme.

 

Uchazeči přijatí na základě odvolání

- si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí do pondělí 16.5. do 14 hodin v kanceláři školy. Pokud si nevyzvednou, bude odesláno poštou. Potvrdit úmysl vzdělávat se musí uchazeč/zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku.

 

Uchazeči nepřijatí na základě odvolání

- ředitel školy odvolání postupuje ke krajskému úřadu Kraje Vysočina.

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení

Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich přidělenými evidenčními čísly.

Evidenční číslo je uvedené na pozvánce k jednotným přijímacím zkouškám.

 

AGROPODNIKÁNÍ

VETERINÁŘSTVÍ

PRAKTICKÁ SESTRA

 

Přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemně

 • Je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - do 12.5.2022

 • Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na jinou školu na základě odvolání​

 • Další informace ke studiu, možnosti ubytování, stravování atd. obdrží přijatí uchazeči/zákonní zástupci na email uvedený v přihlášce koncem června/začátkem července

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně

 • Účastník řízení má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to dne 29.4.2022 od 7 do 12 hodin v kanceláři školy

 • Zákonní zástupci uchazečů/zletilí uchazeči si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout v pondělí 2.5. mezi 7. a 14. hodinou v kanceláři školy - mohou současně podat odvolání

 • V případě nevyzvednutí v uvedeném termínu bude rozhodnutí zasláno poštou

 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je ke stažení ZDE. Odvolání je možné přinést osobně do školy, zaslat poštou, příp. datovou schránkou.

 • Poznámka:

  • Předpokládáme uvolnění míst (uchazeči mohli podat přihlášku na dvě školy, tzn. že mohou odevzdat zápisový lístek na druhé škole = uvolnění místa u nás).

  • Pokud nebyl uchazeč přijat z kapacitních důvodů a zákonný zástupce podá odvolání, a následně dojde k uvolnění místa, bude vydáno rozhodnutí o přijetí. 

  • Uchazeč nebo zákonný zástupce musí poté potvrdit úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Máte další dotazy ke studiu jednotlivých oborů?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!"

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2022/2023

 

 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

denní forma studia

Přihláška ke studiu na VOŠ, ke stažení ZDE

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

kombinovaná forma studia

Studenty do prvního ročníku kombinované formy studia pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku nepřijímáme

 

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

případně pište na email milada.brabcova@szstrebic.cz