top of page

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2023/2024

 

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ: 

 

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly zaslány na emaily uvedené na přihlášce dne 15. března 2023 (kromě uchazečů - cizinců). Pozvánky obsahují harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky. E-mail mohl spadnout do složky SPAM nebo do nevyžádané pošty - prosíme o kontrolu. 

Na pozvánce je také uvedeno evidenční číslo přihlášky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich přidělenými evidenčními čísly.

 

Přijímání cizinců

Uchazeči - cizinci, kteří podali přihlášku a požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, budou konat pohovor na ověření znalosti a schopnost komunikace v českém jazyce. Pohovor proběhne 13. dubna 2023 po skončení didaktického testu z matematiky. Informace o uznání žádosti a konání přijímacích zkoušek a pohovoru obdrží uchazeči písemně, poštou.

Další podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněné v dokumentu výše.

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ: 

Kombinovaná forma studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra 

se ve školním roce 2023/2024 otevírat nebude.

Předvyplněné přihlášky ke studiu ke stažení zde:

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

 

bottom of page