Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2022/2023

Vyhlašujeme další kola přijímacího řízení pro obory

Praktická sestra a Agropodnikání

 

Termín podání přihlášky: 19.8.2022

 

Více informací zde: 3.kolo Praktická sestra   4.kolo Agropodnikání

Vzor přihlášky ke stažení ZDE

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny 22.8.2022

 

Informace ke studiu: 

Informace k nástupu na domov mládeže:

Pokyny pro nástup na domov mládeže

 

V pátek 02.09.2022 proběhne od 16 hodin Den pro rodiče  žáků 1. ročníků ve škole

Rodiče budou seznámeni:

  • s vedením školy, s třídním učitelem,

  • se školou, s oborem,

  • s organizací výuky, aktivitami v průběhu studia,

  • s činností Školního poradenského pracoviště,

  • s informačním systémem školy (Bakaláři) atd.

Zařazení do tříd u oboru Praktická sestra (otevíráme dvě třídy)

 

Učebnice 

  • Seznam učebnic níže

  • Burza učebnic: žákům bude na začátku září zpřístupněna online burza učebnic, kde si budou moci zakoupit další učebnice, od starších spolužáků

  • Další výukové materiály budou k dispozici v digitální podobě pro jednotlivé předměty a třídy ve školním prostředí Office (OneNote)

 

Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před tímto datem nejsou žáky střední školy - do 31.8. jsou žáky ZŠ).

 

 

Máte další dotazy ke studiu jednotlivých oborů?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!"

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2022/2023

 

 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

denní forma studia

Pro nedostatečný počet uchazečů přihlášených do prvního ročníku oboru vzdělávání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma studia, nebude tento obor v 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 otevřen. 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

kombinovaná forma studia

Studenty do prvního ročníku kombinované formy studia pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku nepřijímáme

 

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

případně pište na email milada.brabcova@szstrebic.cz