Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2021/2022

Informace pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků střední školy 

 • Informace budou rozeslány také na emaily uvedené na přihláškách ke studiu

 • Pokyny ke stravování a ubytování ZDE

 • Přihláška ke stravování ZDE

 • Přihláška k ubytování ZDE

Ve středu 08.09.2021 proběhne od 16 hodin Den pro rodiče 1. + 2.ročníků ve škole

 • Rodiče budou seznámeni:

  • s vedením školy, s třídním učitelem; se školou, s oborem

  • s organizací výuky, aktivitami v průběhu studia

  • s činností Školního poradenského pracoviště

  • s informačním systémem školy (Bakaláři) atd.

Přijímací řízení SŠ - 3.kolo

Výsledky SŠ, 3.kolo: ZDE

 • Informace k přijímacímu řízení, 3.kolo - ZDE

 • Přihláška ke studiu SŠ ke stažení ZDE

Přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemně

 • Je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - do 12.07.2021

 • Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na jinou školu na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně

 • Rozhodnutí bude zasláno poštou

 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je ke stažení ZDE. Odvolání je možné přinést osobně do školy, zaslat poštou, příp. datovou schránkou.

 

Přijímací řízení SŠ - 2.kolo

 

Výsledky SŠ, 2.kolo: ZDE

 • Informace k přijímacímu řízení, 2.kolo - ZDE

 • Přihláška ke studiu SŠ ke stažení ZDE

Přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemně

 • Je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - do 28.06.2021

 • Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na jinou školu na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně

 • Rozhodnutí bude zasláno poštou

 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je ke stažení ZDE. Odvolání je možné přinést osobně do školy, zaslat poštou, příp. datovou schránkou.

Přijímacího řízení SŠ - 1.kolo

 

Výsledky SŠ, 1.kolo, náhradní termín: ZDE

 

Náhradní termíny konání zkoušek: 02.+03.06.2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 14.06.2021

Odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků - do 28.06.2021

Přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemně

 • Je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - do 28.06.2021

 • Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na jinou školu na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně

 • Rozhodnutí bude zasláno poštou

 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je ke stažení ZDE. Odvolání je možné přinést osobně do školy, zaslat poštou, příp. datovou schránkou.

 

Výsledky SŠ, 1.kolo, bez náhradního termínu: 

AGROPODNIKÁNÍ

VETERINÁŘSTVÍ

PRAKTICKÁ SESTRA

Přijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemně

 • Je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - do 02.06.2021

 • Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na jinou školu na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně

 • Rozhodnutí bude zasláno poštou

 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je ke stažení ZDE. Odvolání je možné přinést osobně do školy, zaslat poštou, příp. datovou schránkou.

 • Poznámka:

  • Je velká šance pro nepřijaté uchazeče být přijat na základě odvolání. Předpokládáme uvolnění míst (uchazeči mohli podat přihlášku na dvě školy, tzn. že mohou odevzdat zápisový lístek na druhé škole = uvolnění místa u nás).

  • Pokud nebyl uchazeč přijat z kapacitních důvodů a zákonný zástupce podá odvolání, a následně 03.06.2021 dojde k uvolnění místa (termín odevzdání zápisových lístků), bude vydáno rozhodnutí o přijetí. 

  • Uchazeč nebo zákonný zástupce musí poté potvrdit úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ZDE

 

Přijímací zkoušky - dodatek MŠMT 7.5.2021

 

Máte další dotazy ke studiu jednotlivých oborů?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!"

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2021/2022

 

 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

denní a kombinovaná forma 

Přijímací řízení VOŠ - 2.kolo

 • Informace k přijímacímu řízení, 2.kolo ZDE

 • Přihláška ke studiu na VOŠ, ke stažení ZDE

Přijímacího řízení VOŠ - 1.kolo

 

Výsledky VOŠ, 1.kolo: ZDE

 

 

Přijatí uchazeči

 • Přijatým uchazečům bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou.

 • Pokyny k zaplacení školného atd. obdrží přijatí uchazeči společně s rozhodnutím o přijetí.

 • Zájem o studium potvrdí přijatý uchazeč zaplacením školného do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 • Pokud uchazeč nemá zájem nastoupit, prosíme o zaslání této informace emailem na martina.rambouskova@szstrebic.cz.

 • Potvrzení o studiu obdrží nastupující studenti v den zápisu ke studiu (před tímto datem nejsou studenty vyšší školy).

 • Další informace ke studiu, možnosti ubytování, stravování apod. obdrží uchazeči v průběhu června/července emailem (na email uvedený na přihlášce), informace budou vyvěšené také na webových stránkách školy.

 • Školné činí 3000,- Kč za školní rok. Student hradí školné ve dvou splátkách: 1500,- za zimní období a 1500,- za letní období. Za zimní období prvního ročníku musí přijatý uchazeč zaplatit školné (1500,-) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 • Pokud uchazeč nedodá potřebné podklady pro přijímací řízení (přihláška s potvrzením lékaře, maturitní vysvědčení, vysvědčení posledního ročníku SŠ apod.), bude přijímací řízení přerušeno z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Uchazeč bude o tomto písemně informován a vyzván k dodání. Po dodání bude správní řízení obnoveno.

 • Při přerušení přijímacího řízení z důvodu nezvládnutí maturitních zkoušek a neodevzdání maturitního vysvědčení není třeba podávat si znovu přihlášku ke studiu. Po úspěšném zvládnutí maturitních zkoušek v podzimním termínu stačí maturitní vysvědčení dodat.    

 • Informace k přijímacímu řízení, 1.kolo ZDE

 • Přihláška ke studiu na VOŠ, ke stažení ZDE

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

případně pište na email milada.brabcova@szstrebic.cz