PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ 2020/2021

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníků ZDE

 

3. kolo přijímacího řízení na střední školu

Přihlášky se přijímají do 7. srpna 2020.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným evidenčním číslem 10. srpna 2020 na vstupních dveřích do hlavní budovy školy a zde, na webových stránkách školy.

 

Počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory: :

  • AGROPODNIKÁNÍ kód oboru 41-41-M/01 denní forma studia: počet přijímaných 30

  • VETERINÁŘSTVÍ kód oboru 43-41-M/01 denní forma studia: počet přijímaných 30

  • PRAKTICKÁ SESTRA kód oboru 53-41-M/03 denní forma studia: počet přijímaných 60

 

Přihlášku ke studiu lze:

  • přinést do kanceláře školy osobně (pracovní dny 7 - 14 hodin),

  • vhodit do schránky (vpravo pod schody u vstupu do budovy školy),

  • odeslat v termínu poštou na adresu školy.

Přihláška ke stažení ZDE.

 

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo ZDE

Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči musí potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů

od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Přijatí uchazeči, kteří potvrdili zájem studovat odevzdáním zápisového lístku,

obdrží základní informace ke studiu v polovině července.

Informace budou odeslány na email uvedený na přihlášce ke studiu.

Prosíme, sledujte své emailové schránky.

Nepřijatí uchazeči

V případě rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠ 2020/2021

Více informací ZDE

Přihlášení pro studenty a učitele

BAKALÁŘI

ROZVRH HODIN

JÍDELNÍ LÍSTEK

OFFICE 365

Kontaktujte nás

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Tel: +420 568 610 101

Email: info@szstrebic.cz

  • VOŠ a SŠVZZ Třebíč

©2020 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč