Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

pro školní rok 2022/2023

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 1.kolo, ZDE:

 

Příprava na jednotné přijímací zkoušky

 • Přípravné kurzy ve škole nebudou realizovány.

 • Uchazeči mohou k přípravě využít prostředí, kde jsou umístěné elektronické verze testů
  k jednotným přijímacím zkouškám z minulých let.

 • Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. 

 • Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

 • Více informací a odkazy ke stažení ZDE.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena nejdříve po ukončení 1. kola přijímacího řízení

 • V dalších kolech je možné podat neomezený počet přihlášek.

 • Na přihlášce se vyplní pouze jedna škola.

 • Termíny a bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny zde na webových stránkách školy.

Máte další dotazy ke studiu jednotlivých oborů?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!"

Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole

pro školní rok 2021/2022

 

 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Přijímací řízení VOŠ - 4.kolo

Výsledky VOŠ, 4.kolo: ZDE

Přijímací řízení VOŠ - 3.kolo

Výsledky VOŠ, 3.kolo: ZDE

Přijímací řízení VOŠ - 2.kolo

Výsledky VOŠ, 2.kolo: ZDE

Přijímacího řízení VOŠ - 1.kolo

 

Výsledky VOŠ, 1.kolo: ZDE

 

 

Přijatí uchazeči

 • Přijatým uchazečům bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou.

 • Pokyny k zaplacení školného atd. obdrží přijatí uchazeči společně s rozhodnutím o přijetí.

 • Zájem o studium potvrdí přijatý uchazeč zaplacením školného do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 • Pokud uchazeč nemá zájem nastoupit, prosíme o zaslání této informace emailem na martina.rambouskova@szstrebic.cz.

 • Potvrzení o studiu obdrží nastupující studenti v den zápisu ke studiu (před tímto datem nejsou studenty vyšší školy).

 • Další informace ke studiu, možnosti ubytování, stravování apod. obdrží uchazeči v průběhu června/července emailem (na email uvedený na přihlášce), informace budou vyvěšené také na webových stránkách školy.

 • Školné činí 3000,- Kč za školní rok. Student hradí školné ve dvou splátkách: 1500,- za zimní období a 1500,- za letní období. Za zimní období prvního ročníku musí přijatý uchazeč zaplatit školné (1500,-) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Nepřijatí uchazeči

 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

 • Pokud uchazeč nedodá potřebné podklady pro přijímací řízení (přihláška s potvrzením lékaře, maturitní vysvědčení, vysvědčení posledního ročníku SŠ apod.), bude přijímací řízení přerušeno z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Uchazeč bude o tomto písemně informován a vyzván k dodání. Po dodání bude správní řízení obnoveno.

 • Při přerušení přijímacího řízení z důvodu nezvládnutí maturitních zkoušek a neodevzdání maturitního vysvědčení není třeba podávat si znovu přihlášku ke studiu. Po úspěšném zvládnutí maturitních zkoušek v podzimním termínu stačí maturitní vysvědčení dodat.    

 • Informace k přijímacímu řízení, 1.kolo ZDE

 • Přihláška ke studiu na VOŠ, ke stažení ZDE

Máte další dotazy ke studiu?

Máte dotazy k ubytování/stravování?

Napište nám svůj dotaz do chatu v úvodu našich webových stránek "Napište nám!",

případně pište na email milada.brabcova@szstrebic.cz