OSLAVY ŠKOLY
16. - 18. června 2022

Rok 2021 byl pro naši školu velmi významný a právem jej můžeme nazvat „rokem jubilejí“.

 

První jubileum je svázáno s význačným mezníkem v historii školy, rokem 1946. Byla založena Vyšší rolnická škola v Třebíči, která se postupně transformovala na současnou Střední zemědělskou školu. To bylo před 75 lety.

 

Druhým důležitým datem byl rok 1951. V tomto roce byla založena Střední zdravotnická škola. Je to tedy přesných 70 let.

 

Třetím, posledním důležitým datem v historii školy, byl rok 1996, kdy došlo k otevření Vyšší odborné školy. Od této události uplynulo 25 let.

Máme radost a jsme právem pyšní na to, že zrovna my můžeme být u zrodu oslav „trojitého jubilea“ naší školy.

 

U příležitosti tak významných událostí si dovolujeme uspořádat třídenní oslavu, ve dnech 16. 6.  – 18. 6. 2022, která bude tematicky rozdělena na Den skotu, Den školy a Den koní.

Oslavy budou probíhat za podpory bývalých i současných studentů, pedagogů a partnerských organizací. Těšíme se a uvítáme bohatou účast široké veřejnosti, kterou bychom tímto chtěli srdečně pozvat, představit a pochlubit se výsledky naší píle a práce.


Srdečně všichni vítejte.

MicrosoftTeams-image.png

75. výročí založení

 

pozvanka_2022_1.png

POZDRAVY A GRATULACE

Pro zastavení přehrávání, přejeďte myší přes aktivní plochu nebo klikněte na levou / pravou šipku.

Milada Vedralová

Škole přeji šikovné studenty, tolerantní profesory, vedení s nadčasovým pohledem a ostatní hospodářští pracovníci ať pracují pro školu
s radostí a obětavostí.

S vděčností a láskou...

Ing. Milada Vedralová,
bývalá učitelka

PROGRAM

DEN SKOTU

čtvrtek
16.06.2022

15 - 24 hod.

ŠKOLA A ŠKOLNÍ AREÁL

15:00 - 18:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

15:00
OTEVŘENÍ AREÁLU

17:00

PŘEHLÍDKA SKOTU, SOUTĚŽE

19:00

SPOLEČENSKÝ VEČER,

HUDBA:

DEN ŠKOLY

pátek

17.06.2022

09 - 24 hod.

ŠKOLA A ŠKOLNÍ AREÁL

09:00 - 18:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10:00
ODHALENÍ LAVIČKY
"DIALOG" 

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

ŠKOLNÍ AKADEMIE, BESEDY, VÝSTAVY

FARMÁŘSKÉ TRHY

19:00

SPOLEČENSKÝ VEČER,

HUDBA:
Kdo Má Čas

DEN KONÍ

sobota

18.06.2022

09 - 17 hod.

ŠKOLA A ŠKOLNÍ AREÁL

09:00 - 15:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

09:00

PRŮVOD KONÍ V OKOLÍ ŠKOLY

11:00
ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY KONÍ

13:00

SOUTĚŽ KONÍ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Pokud se rozhodnete podpořit školní oslavy, můžete použít přednastavené QR kódy pro platbu z mobilní aplikace nebo údaje pro bankovní  převod.

 

Přijaté příspěvky jsou zveřejněny  na transparentním účtu školy >>>

Všem dárcům děkujeme za příspěvek!

transparentní účet

číslo účtu:

123-6765400257/0100

IBAN:

CZ55 0100 0001 2367 6540 0257

qr_bez castky.png

platba
na transparentní účet

číslo účtu:

123-6765400257/0100

částka:

100 Kč

qr_100.png

platba
na transparentní účet

číslo účtu:

123-6765400257/0100

částka:

500 Kč

qr_500.png

platba
na transparentní účet

číslo účtu:

123-6765400257/0100

částka:

1 000 Kč

qr_1000.png

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Parkování

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst u vchodu do areálu, prosíme hosty a návštěvníky, aby raději parkovali mimo tento prostor.

Děkujeme za pochopení.

plánek_oslavy.jpg